นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้
 
เรียนภาษาที่อเมริกา เรียนมหาวิทยาลัยที่อเมริกา เรียนมัธยมที่อเมริกา

เรียนมหาวิทยาลัยที่อเมริกา


มหาวิทยาลัยในอเมริกา


San Jose State University (SJSU)

 • ตั้งอยู่ใจกลางซิลิคอนแวลเลย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท IT ชั้นนำ เช่น Google, eBay, facebook, twitter, Intel, Hewlett-Packard
 • เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งแรกในฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1857
 • เป็นวิทยาลัยเขตแห่งแรกในระบบมหาวิทยาลัยรัฐของแคลิฟอร์เนีย หรือ California State University (CSU) system
 • เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 134 สาขาวิชา และปริญญาโท 110 สาขาวิชา
 • เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลในระบบ CSU system เพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนเกี่ยวกับวิศวกรรมการบิน (Aerospace Engineering)
 • มีศูนย์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสำหรับปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย (International Gateway)
การจัดอันดับ (Rankings)
 • SJSU ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในอันดับ 3 ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยรัฐบาล (โดย US News & World Report 2013) และอันดับที่ 48 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก (โดย Business Insider 2012)
 • SJSU จัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาลในฝั่งตะวันตกของอเมริกา (โดย US News & World Report 2013)
 • SJSU ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม 200 มหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาในการลงทุนด้านงานวิจัย (โดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ – National Science Foundation)
 • SJSU เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในซิลิคอนแวลเลย์ที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
เทอมที่เปิดเรียน:
 • เทอม Fall: กันยายน – ธันวาคม (สมัครเรียนภายในเดือนมีนาคม บางสาขาวิชาอาจมีกำหนดการปิดรับสมัครเร็วกว่านี้)
 • เทอม Spring: มกราคม – พฤษภาคม (สมัครเรียนภายในเดือนกันยายน บางสาขาวิชาอาจไม่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในเทอม Spring)
หลักสูตรที่น่าสนใจ
ปริญญาตรี
 • BS Aviation
 • BFA in Digital Media Art
 • BS Biomedical Engineering
 • BS Chemical Engineering
 • BS Software Engineer
 • BS Computer Engineering
 • BA Economics
 • BFA Graphic Design
 • BFA Interior Design
BS, Business Administration in following concentrations
 • Accounting
 • Accounting Information Systems
 • Corporate Finance Management
 • Entrepreneurship
 • Finance
 • General Business
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Management
 • Management Information Systems
 • Marketing
ปริญญาโท
 • MBA 1 ปี (MBA-One)
 • MBA ภาคปกติ 2 ปี (Conventional MBA)
 • MS Engineering/ MBA Dual Degree
 • MS Aerospace Engineering
 • MS Software Engineering
 • MS Computer Engineering
 • MS Electrical Engineering
 • MS Industrial and System Engineering
 • MS Hospitality, Recreation, and Tourism Management
 • MS Journalism and Mass Communications
 • MA Economics
เกณฑ์การรับนักศึกษา:
ปริญญาตรี
 • GPA ระดับมัธยมปลายขั้นต่ำ 3.0
 • TOEFL IBT 61 หรือ IELTS 6.0 (ยกเว้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการคะแนน TOEFL IBT 80 หรือ IELTS 7.0
 • ไม่ต้องมีคะแนน SAT/ ACT
ปริญญาโท
 • GPA ใน 2 ปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ 2.5
 • TOEFL IBT 80 หรือ IELTS 7.0 บางสาขาวิชาอาจต้องการคะแนนที่สูงกว่านี้ และอาจต้องการคะแนน GMAT สำหรับหลักสูตร MBA และ GRE สำหรับหลักสูตรอื่นๆ
ค่าใช้จ่าย:
 • หลักสูตรปริญญาตรี: ค่าเรียนประมาณ 500,000 บาทต่อปี
 • หลักสูตรปริญญาโท: ค่าเรียนประมาณ 500,000 บาทต่อปี ยกเว้นหลักสูตร MBA-One (เรียน 1 ปี) ประมาณ 1 ล้านบาท ทั้งหลักสูตร และหลักสูตรภาคปกติ MBA ประมาณ 1.5 ล้านบาททั้งหลักสูตร
เว็บไซต์ www.sjsu.edu

Community College คืออะไร ????
Community College เป็นสถาบันการศึกษารูปแบบหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดสอนในหลักสูตร Associate Degree หรือเรียกว่า University Transfer Program รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือจบชั้น ม. 5 สำหรับบางสถาบัน) หลักสูตร Associate Degree ใช้เวลาในการเรียน 2 ปี สำหรับนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ จะสามารถโอนย้ายไปเรียนชั้นปี 3-4 ที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาเพื่อรับวุฒิปริญญาตรีได้ทันที

Community College เป็นระบบการศึกษาที่ได้รับความนิยมทั้งจากนักเรียนอเมริกันและนักเรียนจากต่างชาติ โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ การเริ่มเรียนที่ Community College เปรียบเสมือนการเริ่มต้นที่ดี ที่ช่วยในการปรับตัวนักเรียนให้คุ้นกับการศึกษาในระบบอเมริกัน ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การทำงานเป็นกลุ่ม และการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง ข้อดีของที่ทำให้ Community College ได้รับความนิยม เช่น
 • สมัครและเริ่มเรียนได้ทันทีโดยไม่ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม สามารถเรียนภาษาควบคู่ไปกับการเรียนวิชาหลักได้
 • จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่มาก ทำให้อาจารย์ใกล้ชิดกับนักเรียน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เหมาะกับนักเรียนต่างชาติ
 • ค่าเล่าเรียนไม่สูง เมื่อเทียบกับการเรียนมหาวิทยาลัย
 • เพิ่มโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสีองได้มากขึ้น
 • เปิดรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนตลอดทั้งปี 4 ครั้งต่อปี

South Seattle Community College

South Seattle Community College เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในรัฐ Washington ตั้งอยู่ในเมือง Seattle ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ วิทยาลัยห่างจากใจกลางเมืองเพียง 10 นาที ปัจจุบันวิทยาลัยมีนักศึกษากว่า 7,500 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลายของนักเรียนและสาขาที่เปิดสอน วิทยาลัยมีหลักสูตรหลากหลาย ในหลายระดับการศึกษา อาทิเช่น
 • Associate Degree/University Transfer Program หรืออนุปริญญา ใช้เวลาเรียน 2 ปี สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถโอนหน่วยกิจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ในมหาวิทยาลัยได้ทันที เปิดสอนในสาขาต่างๆกว่า 50 สาขา สาขาหลักที่ได้รับความนิยม อาทิเช่น Arts, Business, Computer, Science, Communication, Engineering เป็นต้น

 • Bachelor of Applied Science (BAS) in Hospitality Management ปริญญาตรีด้านการจัดการการโรงแรม สำหรับสาขานี้ สามารถเรียนปี 1-4 เพื่อรับวุฒิปริญญาตรีได้ที่ South Seattle Community College โดยไม่ต้องโอนย้ายหน่วยกิจ หลักสูตรนี้ครอบคลุมทั้งด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดเลี้ยง เป็นต้น

 • Professional Technical Programs หลักสูตรวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ระยะเวลาเรียน 1-2 ปี เปิดสอนในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะวิชาเฉพาะด้าน อาทิเช่น Accounting, Aviation, Culinary Arts, IT, Nursing เป็นต้น

 • Intensive English Program หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเพื่อการเรียนต่อ หรือเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน
ค่าเล่าเรียน
 • Intensive English 1 เทอม (3 เดือน) $2,600
 • Academic Class 1 เทอม (3 เดือน) $2,700-$3,000
 • BAS 1 เทอม (3 เดือน) $6,000
** มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติ ที่มีผลการเรียนดี **
วันเปิดเรียน เปิดเรียน 4 ครั้งต่อปีในเดือน กันยายน มกราคม มีนาคม-เมษายน และกรกฎาคม

University of California San Diego (UCSD) Extension

University of California San Diego (UCSD) Extension เป็นหลักสูตรเรียนภาษาและประกาศนียบัตร ของ University of California San Diego ตั้งอยู่ภายในแคมปัส ของ UCSD ที่เมือง San Diego รัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดสอนในหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับคนทำงาน
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย
 • ตั้งอยู่ในย่านที่ได้ชื่อว่าเป็น “America’s Finest City” ซึ่งถือว่าเป็นเมืองทีประชากรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และล้อมรอบไปด้วยชายหาดและภูเขา เหมาะแก่การพักผ่อนและท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นอกจากนี้ San Diego ยังถูกจัดอันดับให้เป็นเมือง ที่มีสภาพภูมิอากาศดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา
 • เป็นสาขาหนึ่งใน 10 ของ University of California
 • เป็นมหาลัยน่าเรียนในอันดับ ที่ 15 ของ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2012 จัดอันดับโดยมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong University ของจีน
 • San Diego เป็นเมืองศูนย์กลางของ Biomedical Research, Electronics และสื่อสารโทรคมนาคม
หลักสูตรที่เปิดสอน
 • English Language Program
  หลักสูตร Intensive English สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมสอบ TOELF IELTS รวมถึงยังมีหลักสูตร Conversation, Business English และ Medical English สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นศึกษาภาษาอังกฤษแบบเฉพาะทาง
 • University and Professional Studies Program
  สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับนักศึกษาชาวอเมริกัน สามารถเรียนได้ 12 หน่วยกิตในระยะเวลา 12 สัปดาห์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน ( ใช้ผลสอบ TOEFL iBT ขั้นต่ำ 90 หรือ IELTS 7.5) มีวิชาให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น Economics, Computer Science, Biology, Chemistry, Business และอีกมากมาย
 • Business Certificate Program
  สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจและมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ( ใช้ผลสอบ TOEFL iBT ขั้นต่ำ 71 หรือ IELTS 6.0) นอกจากนี้ยังสูตรนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานในองค์กรอเมริกัน มี 2 หลักสูตรที่น่าสนใจคือ Business Essential Internships และ Business Management Internships
 • TEFL Certificate Program
  สำหรับครู อาจารย์ หรือผู้ที่ทำงานด้านการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรมีระยะเวลาแบบ 3 เดือน และ 6 เดือน เปิดสอนในสาขา TEFL Proficiency, TEFL Certificates, TEFL Special Study, Certificate in Teaching English Grammar, Teaching English to the young learner
ค่าใช้จ่าย
 • หลักสูตร English Language Program เทอมละ (10 สัปดาห์) $3,100 – $3,500 (ประมาณ 90,000 บาท – 102,000 บาท)
 • University and Professional Studies Program เทอมละ (3 เดือน) $7,800 (ประมาณ 242,000 บาท)
 • Business Certificate Program เทอมละ (3 เดือน) $5,700 (ประมาณ 176,000 บาท)
 • TEFL Certificate Program เทอมละ (3 เดือน) $4,750 (ประมาณ 147,000 บาท)
ที่พัก
 • Home stay ประมาณ เดือนละ $750 - $900
 • หอพักของมหาวิทยาลัย ประมาณ เดือนละ $900 - $2,000
 • Off-campus Hotel เป็นที่พักในเครือ Marriott Residence Inn ตรวจสอบราคาที่ www.residenceinn.com
วันเปิดเรียน เปิดเรียน 4 ครั้งต่อปี ในช่วงเดือน กันยายน มกราคม มีนาคม และกรกฎาคม
ดูข้อมูลสถาบันเพิ่มเติมที่ http://extension.ucsd.edu/Department/ELP/