นำคุณสู่โลกกว้างของการเรียนรู้

ประเทศอเมริกา แบ่งเขตเวลา (time zone) อย่างไร และมีเวลาต่างจากประเทศไทยเท่าไหร่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการแบ่งความแตกต่างของเวลาตามเส้นแบ่งของโลก เป็น 4 เขตเวลา (Time Zone) คือ 
  • Eastern Time Zone (EST) จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทย 12 ชั่วโมง
  • Central Time Zone (CST) จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทย 13 ชั่วโมง
  • Mountain Time Zone (MST) จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทย 14 ชั่วโมง Pacific Time zone (PST) จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทย 15 ชั่วโมง
ในแต่ละ Time Zone จะมีเวลาแตกต่างกัน 1 ชั่วโมง เช่น เวลาใน Eastern โซน เป็นเวลาบ่าย 4 โมงเย็นเวลาในเขต Central โซนจะเป็นบ่าย 3 โมงเย็น ในเขต Mountain โซนเป็นเวลาบ่าย 2 โมง และเวลาในเขต Pacific โซนจะเป็นเวลาบ่ายโมงตรง